ONS GLANERBROOK

Wij zijn een groepje sympathisanten die zich zorgen maken over het voortbestaan van Laco Glanerbrook. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Dit stukje historische sportgrond mag niet verloren gaan voor ons sporters, stadsdeel Geleen, Gemeente Sittard-Geleen, Limburg en de Euregio”.

GEEF JE MENING en deel deze pagina.

VRAGEN?
Stuur een email naar onsglanerbrook@gmail.com

14-01-2018

Burgercomité Ons Glanerbrook is gestart met een vervolgactie op het behoud van Glanerbrook: “Passie voor de piste”.

Deze groep sympathisanten maakt zich zorgen over het voortbestaan van de 400-meter schaatsbaan en 500-meter wielerbaan van Glanerbrook.

Afgelopen jaar voerde dit burgerinitiatief flinke actie voor behoud van Galnerbrook. Op 14 december 2017 werd in de gemeenteraad het besluit genomen om zwemmen te centraliseren in Glanerbrook.

Burgercomité Ons Glanerbrook was blij met dit besluit, maar blijft zijn zorgen uiten over het voortbestaan van de openlucht schaats- en wielerbaan. Ze roepen daarom alle politieke partijen in Sittard-Geleen op om daarover hun standpunt te ventileren vóór 21 maart, de dag waarop de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

Woensdag werd een Facebookpagina gestart. Michel van Dijke van Burgercomité Ons Glanerbrook zegt dat het hun missie is om de kiezers duidelijk te maken welke politieke partij echt voor het behoud van de schaats- en wielerbaan met de huidige afmetingen zijn.

16-11-2017

Weekblad 1SittardGeleen 23-02-2017

1Sittard-Geleen

05-02-2017

02-02-2017  1SittardGeleen

02-02-2017 De Limburger

OPA Sittard- Geleen staat achter Glanerbrook.

Jack Renet schrijft:
Voor mij is uitgangspunt dat voorzieningen over de hele gemeente verdeeld moeten zijn. Daarin past dat het absoluut niet dat je pijlers onder Glanerbrook uit gaat zagen.

'Adequate voorzieningen in de nabijheid' was (en is) voor OPA een van de 10 belangrijkste en expliciet benoemde punten van het verkiezingsprogramma 2014.
Dit in tegenstelling tot het beleid van het College dat concentratie van voorzieningen op enkele plaatsen nastreeft.
Dat geldt zeer zeker rondom sport : het College (en de coalitiepartijen CDA, GOB, PvdA, D66) wil koste wat het kost de Sportzone voeden met alles wat grote aantrekkingskracht heeft. 
De wijze waarop een supermarkt op de slachthuislocatie geofferd wordt ten faveure van de Sportzone spreekt boekdelen.

Prima dat burgers laten horen hoe zij over iets denken!
Dat IS burgerparticipatie.
Die signalen behoren te worden opgepakt en serieus genomen te worden.

Bedankt voor jullie steun!

01-02-2017 De Limburger

VVD Sittard-Geleen

Wat betreft de voorgenomen investering en renovatie van Laco Glanerbrook: "Wij zijn er voorstander van dat deze faciliteiten behouden blijven voor Geleen: ambities op de Sportzone in Sittard zouden hier géén invloed op mogen hebben," aldus Jonathan Felix.

Wij steunen de lobby van ONS Glanerbrook

30-01-2017 De Limburger

28-01-2017

BRIEF GOB

Afgelopen dinsdag heeft het GOB een brief gestuurd naar het College van Sittard- Geleen (GOB, de grootste lokale politieke partij met 8 zetels in de Raad).

Op de 4 vragen in die brief zal de portefeuillehouder namens het College duidelijkheid kunnen verschaffen voor wat betreft de toekomst van Glanerbrook in relatie tot gemeentelijk inzichten/visies.

Het GOB maakt zich al jaren sterk voor instandhouding van de lokale en stedelijke voorzieningen in onze stad.

GOB geeft aan positief t.o.v. de plannen Laco Glanerbrook staan want zij noemen ze mooi en ambitieus.

27-01-2017 Sittard-Geleen Nieuws

DNA op de bres voor Glanerbrook

DNA laat middels een post op Facebook – “in het verlengde van het verkiezingsprogramma” – weten onverkort vast te houden aan het standpunt dat de ijsbanen en de wielerbaan in Geleen thuishoren.

De lokale politieke partij spreekt haar waardering uit voor de plannen die Glanerbrook heeft ten aanzien van de toekomst en wil met de directie en gebruikers van Glanerbrook in overleg gaan om ook via de politieke lijn breed draagvlak te krijgen.

De verklaring van DNA komt kort nadat het college van B&W van Sittard-Geleen bekend maakte dat de realisatie van de veilige wieleromgeving in de Sportzone in Sittard is gegund aan Heijmans. Afgelopen week maakte Laco haar toekomstplannen voor Glanerbrook bekend. Laco heeft plannen om de buitenijsbaan en wielerbaan van een overkapping te voorzien en denkt ook aan het bouwen van een 50-meter wedstrijdbad. Het contract van Laco met de gemeente loopt in 2020 af. Drie jaar voor het zo ver is moet de gemeente laten weten of Laco ook na 2020 verder kan in Geleen.

“Dit stukje historische sportgrond mag niet verloren gaan voor ons, stadsdeel Geleen, Gemeente Sittard-Geleen, Limburg en de Euregio”, zo meldt ook Michel van Dijke van wielerbaan Geleen.

28 januari 2017 De Limburger

25-01-2017 De Limburger

20-01-2017

Hoe is het mogelijk dat de gemeente een onderneming met deze grootse maatschappelijke sportplannen niet ondersteunt. De gemeente werkt zelfs tégen.

Elke andere gemeente in Nederland zou zo'n onderneming alle faciliteiten bieden om de plannen samen mogelijk te maken.
Maar Sittard-Geleen steekt alle energie in de volledig mislukte Sportzone. Laat zich leiden door schimmige projectontwikkelaars. En werkt liever samen met een kleinschalige accommodatie in de gemeente Beek dan met een grootschalige unieke sportaccommodatie in een eigen stadsdeel.

De 400-meter ijsbaan is uniek voor Limburg, het ijshockeystadion herbergt de enige ijshockeyclub in Limburg, de sporthallen behoren tot de mooiste van Nederland en de 500-meter wielerbaan is de enige in zijn soort.
Maar het College weigert samenwerking met Laco. Onbegrijpelijk !

Glanerbrook behoort tot de meest gevarieerde sportaccommodaties in Nederland. Daar zijn vele inwoners en gebruikers uit de hele gemeente Sittard-Geleen trots op.

Maar raadsleden van het CDA zoals Wil Krekels zetten in de Raadsvergadering van afgelopen december fabeltjes in de wereld dat Glanerbrook te duur is, om Laco in een kwaad daglicht te zetten, terwijl Glanerbrook voor de gemeente juist goedkoop is en zeer veel te bieden heeft voor deze stad en haar omgeving.

De stadspartij is voorstander van het complex Glanerbrook en wil dat de gemeente per omgaande duidelijkheid geeft aan de meer dan 30 sportverenigingen die van dit complex gebruik maken.

2017 wordt het jaar van de waarheid. Blijft het College sukkelen met de besluitvorming, dan volgt de afrekening bij de verkiezingen in 2018 !

Burgers en verenigingen laten niet met zich sollen.

DAK VOOR WIELERBAAN GELEEN

20-01-2017

Gisteravond gaf Laco Glanerbrook hun toekomst visie weer aan sport verenigingen. We hebben de plannen om onze wielerbaan te overkappen gezien en ze zijn nog steeds springlevend. Goed nieuws is dat Laco Glanerbrook stevig wil gaan renoveren.

De bal (fiets) ligt bij de gemeente Sittard-Geleen want die moeten groen licht geven voor behoud Laco Glanerbrook Beheer eind dit jaar c.q. begin volgend jaar. In 2020 loopt namelijk de vergunning af en 3 jaar voordat dit gebeurd moet er een signaal vanuit de gemeente worden gegeven.

Dit stukje historische sportgrond mag NIET verloren gaan voor ons, Stadsdeel Geleen, Gemeente Sittard-Geleen, Limburg en Europa.

#puurwielerplezier