24UURS VAN GELEEN

Deelnemers:

SOLO (1)

1. Koen van der Sterren (Maastricht)

2. Raül Rademakers (Jabeek)

3. Rick Stultiens (Limbricht)

4. Peter Driessen (Elsloo)

5. Rik Timmers (Beek)

 

DUO (2) 


KWARTET (4) 

 

QUINTET (5) 

 

REGLEMENT

Deelname aan onze activiteiten vinden plaats voor eigen risico. Wielerbaan Geleen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, schade, diefstallen en andere calamiteiten. 

Doormiddel van inschrijving geeft de deelnemer aan hiermee akkoord te gaan.

Inschrijvingen

De inschrijving wordt definitief na ontvangst van: Een volledig ingevulde inschrijving via de website en de betaling van het volledige inschrijfgeld van deelnemer en of het team.

 

Annulatie van deelname of terugtrekking

Er wordt na 1 juni geen terugbetaling meer gedaan van het inschrijfgeld.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd van de deelnemers wordt vastgelegd op 15 jaar op 16 juni 2018. Minderjarigen (onder 18 jaar) moeten vergezeld zijn van minstens 1 meerderjarige in de ploeg en moeten een getekende ouderlijke toestemming kunnen voorleggen. Dit document ligt ter ondertekening bij de baancommissaris. Bij gebrek daaraan zal het de minderjarige deelnemers strikt verboden worden om deel te nemen aan de wedstrijd.

 

Eigen materiaal, rennerskwartier, tenten

Ieder team mag zelf vrije ruimte innemen op betonnen baan naast de wielerbaan. Op deze ruimte mag men een tent, mobilhome of dergelijke installeren om er hun materiaal in onder te brengen en te slapen. Alcohol, pepmiddelen en doping zijn ten strengste verboden in het rennerskwartier.

Douche en wasruimten zijn beschikbaar van 9:00u tot 21:00u.

Er zullen diverse aansluitingen voor elektriciteit zijn.

 

Fiets en uitrusting
In principe zijn enkel race/ fixie fietsen toegestaan. Mountainbikes met slickbanden en sportfietsen met een recht stuur worden ook aanvaard. Tijdritfietsen, elektrische fietsen en ligfietsen zijn verboden. Het is eveneens verboden om met opzetstukken op het stuur te rijden.

De organisatoren hebben het recht om op elk moment van de wedstrijd de fietsen te controleren. Indien een verantwoordelijke een gevaar opmerkt aan een fiets, dan zal hij dat signaleren aan de ploeg die onmiddellijk het risico moet verhelpen, op straffe van uitsluiting.


Van zodra de duisternis is gevallen is een voorste verlichting verplicht. Deze dient te worden aangestoken bij het binnenrijden van de pitstraat.
Elke renner krijgt bij aanvang van het evenement een rugnummer.  Dit nummer dient links onder op de onderrug te worden opgespeld. Zonder zichtbaar rugnummer wordt er niet gestart.
Het dragen van een valhelm is verplicht. Zonder valhelm mag men het circuit niet betreden.


Aflossing

Solo:

Individuele renners mogen hun pauzes zelf bepalen. Start en einde van pauze moet worden gemeld bij baancommissaris. De solo renner die het minste heeft gepauzeerd wint de 24 uurs van Geleen.

Elke renner wordt gecontroleerd bij het verlaten van de wisselzone. Geen armbandje = geen toegang tot de piste.


Team:

In de wisselzone 200 meter voor de meet op het vlakke gedeelte krijgt elke ploeg de kans hun aflossingen uit te voeren. Het begin en het einde van de wisselzone zal aangegeven worden door een duidelijke signaal. Na de aangeven laatste 5 ronden aan het eind van een vol uur moet er gewisseld worden. De aflosser staat klaar en wordt vervolgens aangetikt door de afgeloste renner.
Elke renner wordt gecontroleerd bij het verlaten van de wisselzone. Geen armbandje = geen toegang tot de piste.
In de wisselzone mogen zich enkel RENNERS bevinden. De renners worden geacht de aflossingen op een ordentelijke manier te doen en andere renners niet te hinderen.

 

Pech
De renner die in moeilijkheden komt op het circuit tracht de reparatie zelf op de piste uit te voeren of begeeft zich zo snel mogelijk naar de wisselzone. Er is langs de piste geen assistentie voorzien.

 

De Piste
De baancommissarissen zullen aanwezig zijn op het parcours.

 

Hinderlijk of gevaarlijk (rij)gedrag
De deelnemers engageren zich om geen alcohol of andere pep- of prestatie bevorderende middelen te gebruiken. Tijdens de duur van de proef is rust onontbeerlijk, gun het de andere ploegen dan ook, vooral ’s nachts. Vanaf 23:00 tot 8:00 uur zal de organisatie de deelnemers verzoeken geen lawaai meer te maken. Onderling respect tussen deelnemers, organisatoren en toeschouwers is belangrijk voor een goede afloop van de 24 uur, daarom verwachten de organisatoren van iedereen een fatsoenlijke houding. Elke buitensporigheid zal een sanctie inhouden. Indien u zich benadeeld voelt of onregelmatigheden opmerkt bij andere teams, kunt u dit melden bij de baancommissarissen die zich in de wisselzone bevinden. Hierop zullen zij in alle discretie een onderzoek uitvoeren.

 

Diefstal en/of beschadiging
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand betreffende ongevallen, diefstallen, verliezen, schade of beschadiging van het materiaal van de deelnemers. Elk team zal de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over de inhoud van zijn zone.

 

Sancties
Enkel en alleen de baancommissarissen zijn bevoegd om een team of renner sancties op te leggen.

 

Drank en eetwaren
Drank en eetwaren in het rennerskwartier worden alleen door Het Glanerbloempje tijdens het evenement verkocht. Andere verkopen zijn niet toegelaten.

 

Prijzen
Iedereen krijgt een aandenken van de 24 uurs van Geleen

Keizer van de 24 uurs is diegene die solo de 24 uurs van Geleen heeft gefietst.

 

EHBO
EHBO is beschikbaar gedurende de totale duur van het evenement. Eventuele dokterskosten en of ziekenwagenvervoer komen ten uwe laste.

 

Voertuigen
De deelnemers worden aangeraden tijdig aan te komen en de wagens snel uit te laden. Alle voertuigen moeten daarna op de aangeduide parking geparkeerd worden.

 

Verzekering
Er is geen persoonlijke lichamelijke ongevallenverzekering voorzien in het inschrijfgeld dus wordt een dekking door familiale verzekering alsmede een persoonlijke ongevallenverzekering sterk aanbevolen. De organisatie, alsook de andere deelnemers, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke ongelukken en /of diefstallen.

 

Procedure bij ongeval
Organisatie kan de 24 uurs voor een moment stilleggen om betrokkenen te helpen.

 

Publiciteit
Publiciteit op fietsen en kledij is toegelaten. Voor alle andere vormen van reclame dient vooraf toestemming gevraagd aan de organisatoren.

 

Ik fiets vriendelijk
De organisatie benadrukt :

      Hoffelijk gedrag tijdens de wedstrijd.
Onze wedstrijd moet in de eerste plaats “FUN“ zijn. En dan is schelden, duwen en trekken niet aan de orde. Ook met tragere deelnemers wordt op een verantwoorde manier omgegaan.

     Dopingvrij de fiets op. Dopingvrij fietsen vinden wij de normaalste zaak van de wereld.

Alle afval terug in de achterzak. Alle papiertjes van energierepen en dergelijke worden terug in de achterzak gestoken en nadien in de vuilnisbak gedeponeerd. Er zijn gedurende de volledige 24 uren baancommissarissen op 1.    de baan. Iedere inbreuk op het “vriendelijk fietsen” kan gesanctioneerd worden met een gele kaart. Bij een 2de inbreuk kan het team uitgesloten worden van verdere deelname. Eventueel kan de organisatie straftijd opleggen.

     Tegen een beslissing van de scheidsrechters is geen beroep mogelijk.

 

Sancties

Het niet naleven van een regel uit dit reglement wordt door de organisatoren gesanctioneerd, hetzij door diskwalificatie van het team, hetzij door strafronden. De bedoeling daarvan is alle deelnemers op gelijke voet te behandelen en er een geslaagd evenement van te maken.

 

Kennisname van het reglement

Met zijn inschrijving verklaart elke deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en de artikelen nauwgezet te zullen respecteren. Het reglement kan door de organisatie in de loop van het jaar worden aangepast. Iedere aanpassing zal altijd per mail worden doorgegeven aan de teamsleiders.

Historie

Mathieu Cordang

 

Hij reed tijdens de Bol d'Or  in 1900 een werelddagrecord, door (met gangmaking) in 24 uur 999 kilometer en 651 meter te fietsen. Voor hij beroepsrenner werd, was Cordang matroos op de grote vaart. Na zijn wielercarrière had hij een garagebedrijf in Swalmen. Hij overleed in 1942 op 72-jarige leeftijd aan een longontsteking.

Historie 24 uurs van Geleen

S ’nachts fietsen werd in Geleen voor het eerst in 1936 op de wielerbaan te Lindenheuvel (De Ster) gedaan tijdens de Nacht van Geleen. Begin jaren 80 organiseerde Jos Alberts, destijds wedstrijd organisator op de wielerbaan in het Burgemeester Damenpark de 24 uurs van Geleen. Locatie was het centrum en rondom het Damenpark. Zo strikte hij in 1981 zelfs Olympisch schaatskampioen en wielrenner Eric Heiden. 35 jaar gelden werd de laatste editie georganiseerd. 

Erelijst

5. 2018 (23 & 24 juni)

4. 1983* (30-05)

Met Eric Vanderaerden

3. 1981* (15 + 16 augustus)

Met Eric Heiden

Eindklassement
1. Henk de Hey (Heerlen)

2. Wim van Mierlo (Weert)

3. Ben Knarren (Stein)

4. Renė van der Linden (Helmond)

5. Bert Hoedemakers (Eerde)

6. Jan Ubachs (Amstenrade)

7. Gėne Janssen (Stein)

8. Jac van Kessel (Deurne)

9. Peter van der Linden (Helmond)

 10. Jos Alberts (Geleen)

Afvallingsrace:

1. Bert Hoedemakers (Eerde)

Criterium:

Henk de Hey (Heerlen)

2. 1980* (13 + 14 september)

1. 1979*

 

 (* georganiseerd door Frans Alberts)

Media